Όροι χρήσης

Όροι χρήσης του ιστότοπου του Casino Guru

Αυτοί οι όροι χρήσης (οι «Όροι») περιγράφουν τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου από τους Χρήστες. Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτούς τους Όρους χωρίς να ειδοποιούμε εκ των προτέρων τους Χρήστες. Οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους θα δημοσιεύεται στον Ιστότοπο και, όποτε είναι απαραίτητο, οι Χρήστες θα ειδοποιούνται μέσω e-mail.

1. Ορισμοί

1.1. Οι όροι που ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα και χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους Όρους έχουν τις παρακάτω έννοιες:

 • Ιστότοπος είναι η διεύθυνση https://casino.guru και οι μεταφρασμένες εκδοχές του σε άλλες γλώσσες, οι οποίες διατίθενται είτε σε υποτομείς (subdomains) του casino.guru ή σε ξεχωριστούς τομείς (domains).
 • Οι αντωνυμίες σε πρώτο πρόσωπο πληθυντικού, όπως Εμείς, Εμάς ή Μας, αναφέρονται στους διαχειριστές του Ιστότοπου.
 • Χρήστης είναι η φυσική ή νομική οντότητα που επισκέπτεται και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Η αναφορά στους χρήστες γίνεται επίσης με αντωνυμίες δεύτερου προσώπου, όπως Εσείς ή Εσάς.
 • Η Πολιτική προστασίας απορρήτου ή Πολιτική απορρήτου είναι μια πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου του Ιστότοπου, όπως περιγράφεται στην ενότητα 5 αυτών των Όρων.
 • Δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που υποβάλλει ένας Χρήστης στον Ιστότοπο.
 • Cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας από τον Ιστότοπο ή από τρίτα μέρη όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο.
 • Νόμοι προστασίας δεδομένων είναι όλοι οι ισχύοντες νόμοι που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας 95/46/ΕΚ ή του GDPR (ΓΚΠΔ) και των εθνικών νόμων ή κανονισμών.
 • GDPR (ΓΚΠΔ) είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
 • Ευρωπαϊκός Νόμος για τα Cookie είναι η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 που τροποποιήθηκε το 2006 και το 2009.
 • Ο όρος Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες (user generated content) αναφέρεται σε όλο το γραμμένο περιεχόμενο, τις εικόνες, τα βίντεο και άλλα είδη περιεχομένου που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο από έναν Χρήστη.

2. Γενικοί όροι

2.1. Ο Ιστότοπος λειτουργεί ως ένας πάροχος ανεξάρτητων πληροφοριών και καθοδήγησης για άτομα που ενδιαφέρονται να παίξουν σε online καζίνο και δεν είναι πάροχος υπηρεσιών online τυχερών παιχνιδιών. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο είναι μόνο πληροφοριακής φύσης και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται ότι αποτελούν νομική συμβουλή.

2.2. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς, αλλά εξαιτίας του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος των online τυχερών παιχνιδιών, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ακρίβεια των πληροφορίων που παρουσιάζουμε στον Ιστότοπο. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

2.3. Ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων. Ο Ιστότοπος δεν επηρεάζει το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων τρίτων και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Σας παροτρύνουμε να διαβάζετε λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση των ιστότοπων τρίτων, πριν από τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε δραστηριότητα με τυχερά παιχνίδια.

2.4. Μέσω της πρόσβασης στον Ιστότοπο και της χρήσης του, ο Χρήστης παραχωρεί τη συγκατάθεσή του για τους παρόντες Όρους και την Πολιτική προστασίας απορρήτου και επιβεβαιώνει ότι κατανοεί και ότι θα συμμορφωθεί με τους Όρους και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.

2.5. Επιθυμούμε να ειδοποιήσουμε τους Χρήστες ως υποκείμενα δεδομένων, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των οποίων γίνεται μέσω του Ιστότοπου, ότι εκφράζοντας τη συναίνεσή τους με το περιεχόμενο της Πολιτικής προστασίας απορρήτου, εκφράζουν επίσης τη συγκατάθεσή τους με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που είναι απαραίτητη για τη σωστή χρήση του Ιστότοπου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων των Χρηστών, ανατρέξτε στην ενότητα 5 αυτών των Όρων.

2.6. Μέσω της πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο, ο Χρήστης που είναι ένα φυσικό πρόσωπο, επιβεβαιώνει ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και ότι διαθέτει πλήρη νομική ικανότητα. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών ή κάτω της αντίστοιχης ηλικίας η οποία ορίζεται ως το κατώτερο όριο για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια στη δικαιοδοσία του Χρήστη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη να προσδιορίσει αν επιτρέπεται να παίξει τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο εντός της δικαιοδοσίας του, αλλά και να ελέγξει οποιεσδήποτε άλλες ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

2.7. Ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση σε ολόκληρο τον Ιστότοπο ή σε συγκεκριμένα τμήματά του ή σε περιεχόμενο για Χρήστες που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές, για λόγους συμμόρφωσης με την τοπική νομοθεσία.

2.8. Σε περίπτωση που ο Χρήστης εντοπίσει κάποια ανακρίβεια στις δημοσιευμένες πληροφορίες στον Ιστότοπο ή πιστεύει ότι ο Ιστότοπος δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της χώρας του, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@casino.guru. Στόχος μας είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους όλων των χωρών στις οποίες ο Ιστότοπος είναι προσβάσιμος από τους Χρήστες.

2.9. Σε περίπτωση που ένα τμήμα των Όρων δεν είναι σε συμφωνία με τη νομοθεσία της χώρας του Χρήστη, τα υπόλοιπα τμήματα των Όρων διατηρούν την εγκυρότητά τους.

2.10. Τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και τα κείμενα Casino Guru που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο αποτελούν την πνευματική μας ιδιοκτησία. Τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα των online καζίνο, των παρόχων τυχερών παιχνιδιών και των παρόχων πληρωμής υπόκεινται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στους διαχειριστές των αντίστοιχων καζίνο, πλατφόρμων τυχερών παιχνιδιών και υπηρεσιών πληρωμής. Δημοσιεύουμε αυτά τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα στον Ιστότοπο μόνο για σκοπούς αναφοράς στις υπηρεσίες που παρέχονται από τους αντίστοιχους κατόχους των εμπορικών σημάτων (ονομαστική θεμιτή χρήση). Η αντιγραφή του περιεχομένου σε άλλους ιστότοπους επιτρέπεται μόνο με ανάστροφους συνδέσμους do-follow (backlinks) με ετικέτες html <a> ή με την εκ των προτέρων έγκρισή μας. Κάποια τμήματα του περιεχομένου μπορούν να δημοσιευθούν στον ιστότοπο Wikipedia.org μόνο με ανάστροφους συνδέσμους no-follow με ετικέτες html <a>.

2.11. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να περιέχει μεταφράσεις που παρέχονται από το Google Translate. Η Google δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά τις μεταφράσεις, ούτε ρητή ούτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ακρίβειας, αξιοπιστίας και οποιονδήποτε άλλων υπονοούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

3. Φόρουμ και περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες

3.1. Οι όροι που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα ισχύουν για όλο το Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες και δημοσιεύεται στον Ιστότοπο από τους Χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αναρτήσεων στο φόρουμ, των συνδέσμων, των εικόνων, των παραπόνων και των απαντήσεων εντός της υπηρεσίας διαμεσολάβησης διαφορών, και των αξιολογήσεων χρηστών.

3.2. Ο χρήστης μας παραχωρεί το παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, αορίστου χρόνου, αμετάκλητο και απαλλαγμένο από την καταβολή τελών δικαίωμα και τη σχετική άδεια να δημοσιεύουμε, να εμφανίζουμε, να αναπαράγουμε, να τροποποιούμε, να δημιουργούμε παράγωγα έργα και να εκμεταλλευόμαστε εμπορικά το Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες και αναρτάται στον Ιστότοπο.

3.3. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι δεν θα δημοσιεύει Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες το οποίο είναι ψευδές, δυσφημιστικό, ανακριβές, υβριστικό, χυδαίο, εχθρικό, επιθετικό, άσεμνο, βλάσφημο, σεξουαλικής φύσης, απειλητικό, ρατσιστικό, επεμβατικό στην ιδιωτική ζωή ενός άλλου ατόμου, υλικό για ενήλικες, υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα copyright χωρίς τη ρητή συναίνεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, και ότι δεν θα δημοσιεύει υλικό ή πληροφορίες που παραβιάζουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα δικαιώματα τρίτων ή την ισχύουσα νομοθεσία.

3.4. Το Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες και δημοσιεύεται από Χρήστες εκφράζει τις απόψεις των μεμονωμένων Χρηστών και δεν αντικατοπτρίζει με κανέναν τρόπο τις δικές μας απόψεις ή θέσεις. Η διαχειριστική ομάδα του Ιστότοπου δεν διαβάζει και δεν εξετάζει ενεργά τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο φόρουμ και συνεπώς δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων στο φόρουμ. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για το Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστη και δημοσιεύει στον Ιστότοπο.

3.5. Απαγορεύεται να επιτρέπετε σε τρίτους να δημοσιεύουν Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες με το όνομά σας, καθώς και να δημοσιεύετε περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τρίτους χωρίς τη συναίνεσή τους.

3.6. Οποιαδήποτε καταχρηστική δραστηριότητα ή συμπεριφορά, όπως ανάρτηση του ίδιου μηνύματος σε περισσότερα από ένα νήματα ή θέματα του φόρουμ, αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spamming), πλημμύρισμα του δικτύου (flooding), χρήση αλυσιδωτών μηνυμάτων (chain letters), σχημάτων πυραμίδας και δραστηριοτήτων προσέλκυσης, ανάρτηση προσφορών, διαφημίσεων και υλικών προώθησης ή μπόνους, αποστολή μαζικών ιδιωτικών μηνυμάτων ή email, απαγορεύεται αυστηρά.

3.7. Διατηρούμε το δικαίωμα αφαίρεσης ή επεξεργασίας του Περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αναρτήσεων, των συνδέσμων και των πληροφοριών προώθησης που δημοσιεύονται στο φόρουμ και που θεωρούμε ότι έχουν προστεθεί από ιστότοπους στοιχηματισμού, καζίνο ή συνεργατών τους για σκοπούς προώθησης ή δημιουργίας συνδέσμων, κατά την απόλυτη κρίση μας.

3.8.Διατηρούμε το δικαίωμα αφαίρεσης, επεξεργασίας ή κλεισίματος του Περιεχομένου που δημιουργείται από Χρήστες ή του λογαριασμού του Χρήστη ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, σε περιπτώσεις όπου το Περιεχόμενο που δημιουργείται από Χρήστες είναι καταχρηστικής φύσης ή παραβαίνει τους ισχύοντες νόμους ή τους κανόνες που περιγράφονται στους παρόντες Όρους.

3.9. Διατηρούμε το δικαίωμα αποκάλυψης της ταυτότητας του Χρήστη (ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής πληροφορίας που συλλέγεται στον Ιστότοπο) στις αρμόδιες αρχές, σε περίπτωση που υπάρξει επίσημη αναφορά ή νομική ενέργεια που έχει κινηθεί ως αποτέλεσμα μιας κατάστασης που έχει προκληθεί από τη δραστηριότητα του Χρήστη στον Ιστότοπο.

3.10.Ο Ιστότοπος επιτρέπει στους Χρήστες να γράφουν και να δημοσιεύουν κριτικές και αξιολογήσεις για ιστότοπους online καζίνο.Ο Χρήστης εγγυάται ότι αυτές οι αξιολογήσεις είναι σωστές και ακριβείς και αντιπροσωπεύουν τη γνήσια εμπειρία που είχε ο Χρήστης με το εν λόγω online καζίνο.Ο Χρήστης μπορεί να αξιολογήσει κάθε online καζίνο μόνο μία φορά.Δεν επιτρέπεται στον Χρήστη να αξιολογήσει online καζίνο με τα οποία διατηρεί προσωπική ή επαγγελματική σχέση.Διατηρούμε το δικαίωμα αφαίρεσης ή επεξεργασίας οποιωνδήποτε αξιολογήσεων χρηστών που δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες.

3.11. Αν ο Χρήστης εκπροσωπεί ένα online καζίνο και επιθυμεί να το εκπροσωπήσει στον Ιστότοπο, μπορεί να στείλει email στο forum@casino.guru και να ζητήσει να συνδέσει τον λογαριασμό Χρήστη του με το εκπροσωπούμενο καζίνο. Εκτός από τους υπόλοιπους Όρους, οι Χρήστες που είναι επίσης εκπρόσωποι καζίνο πρέπει να ακολουθούν τους παρακάτω κανόνες:

 • Ο εκπρόσωπος μπορεί να δημιουργεί ένα νήμα φόρουμ σε καθεμία από τις κατηγορίες «Μπόνους και προσφορές» και «Καζίνο» σχετικά με κάθε καζίνο που εκπροσωπεί. Απαγορεύεται η δημιουργία μεγάλου αριθμού νημάτων σχετικά με ένα εκπροσωπούμενο καζίνο ή η δημιουργία ενός νέου νήματος για κάθε προσφορά προώθησης ενός εκπροσωπούμενου καζίνο.
 • Αν ο εκπρόσωπος δημοσιεύει συνδέσμους προς τον ιστότοπο του καζίνο το οποίο εκπροσωπεί, με το οποίο συνεργαζόμαστε, αυτοί οι σύνδεσμοι πρέπει να περιέχουν τον κωδικό παρακολούθησής μας.
 • Αν διαπιστώσουμε ότι ο εκπρόσωπος καζίνο δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους κανόνες, διατηρούμε το δικαίωμα αφαίρεσης των αναρτήσεων ή των νημάτων του, ή τερματισμού του λογαριασμού Χρήστη του, κατά την απόλυτη κρίση μας,

4. Υπηρεσία διαμεσολάβησης σε διενέξεις

4.1. Ο Ιστότοπος παρέχει μια δωρεάν υπηρεσία διαμεσολάβησης σε διενέξεις, που στοχεύει στη διαχείριση των παραπόνων των Χρηστών τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές παιχνιδιών έναντι οποιουδήποτε online διαχειριστή τυχερών παιχνιδιών, ανεξάρτητα από το μέγεθος του αμφισβητούμενου ποσού. Οι Χρήστες μπορούν να υποβάλουν ένα παράπονο συμπληρώνοντας μια φόρμα που διατίθεται εδώ.

4.2. Υποβάλλοντας ένα παράπονο στον Ιστότοπο, ο Χρήστης μάς δίνει την άδεια να τον εκπροσωπήσουμε έναντι του αντίστοιχου online διαχειριστή τυχερών παιχνιδιών και συμφωνεί ότι αφού υποβάλει το παράπονο, ο Χρήστης θα συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση που θα ακολουθήσει και στη διαδικασία διαμεσολάβησης. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί από τους Χρήστες να (i) στείλουν ένα email εξουσιοδότησης (σε μια φόρμα που μπορεί να ληφθεί από εδώ) στον αντίστοιχο online διαχειριστή τυχερών παιχνιδιών ή (ii) να μας παραχωρήσει μια επίσημη εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Χρήστη στη διαδικασία διαμεσολάβησης έναντι του online διαχειριστή τυχερών παιχνιδιών (το πρότυπο της οποίας μπορεί να ληφθεί από εδώ).

4.3. Υποβάλλοντας ένα παράπονο στον Ιστότοπο, ο Χρήστης μάς δίνει την άδεια να ζητήσουμε ή/και να λάβουμε από τον επηρεαζόμενο online διαχειριστή τυχερών παιχνιδιών οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με τον λογαριασμό καζίνο του Χρήστη, τα καταχωρισμένα στοιχεία του, αρχεία καταγραφής και δραστηριότητας ή/και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πλήρη αναγνώριση του ζητήματος και τη λήψη μιας δικαιολογημένης και δίκαιης απόφασης.

4.4. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να σταματήσουμε τη διαχείριση ενός παραπόνου ανά πάσα στιγμή, αν το παράπονο είναι επιπόλαιας ή κακόβουλης φύσης, αν ο Χρήστης δεν συνεργάζεται στη διαχείριση του παραπόνου και στη διαδικασία διαμεσολάβησης ή δεν παρέχει επαρκή στοιχεία που να επαληθεύουν το παράπονό του, αν ο Χρήστης έχει παραβεί τους ισχύοντες κανόνες του επηρεαζόμενου online διαχειριστή τυχερών παιχνιδιών ή αν ο Χρήστης χρησιμοποιεί υβριστικά, υποτιμητικά, ασεβή ή απειλητικά στοιχεία στην επικοινωνία του με την ομάδα του Ιστότοπου.

4.5. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να σταματήσουμε τη διαχείριση ανά πάσα στιγμή αν ανακαλύψουμε ότι το παράπονο σχετίζεται με γεγονότα που συνέβησαν πάνω από έναν χρόνο πριν την υποβολή του παραπόνου, αν ένας Χρήστης υποβάλει παράπονο εξ ονόματος κάποιου άλλου ατόμου, ή αν το παράπονο εμπίπτει εκτός του τομέα εξειδίκευσής μας στη διαχείριση παραπόνων. Σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, παράπονα που σχετίζονται με τον αθλητικό στοιχηματισμό, τα ηλεκτρονικά εγκλήματα, τα ζητήματα συνεργατών (affiliate), και τα κοινωνικά καζίνο.

5. Πολιτική προστασίας απορρήτου

Αυτή η Πολιτική απορρήτου ισχύει για τους Χρήστες του Ιστότοπου, καθώς και για τον κάτοχο και τον διαχειριστή του Ιστότοπου. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας το απόρρητο των δεδομένων των Χρηστών. Αυτή η πολιτική ισχύει για όλα τα Δεδομένα που συλλέγονται από Εμάς ή παρέχονται από τους Χρήστες σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου.

5.1. Πεδίο εφαρμογής πολιτικής προστασίας απορρήτου

 • Αυτή η Πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις δικές μας ενέργειες και για τις ενέργειες των Χρηστών σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο. Η ισχύς της δεν εκτείνεται σε άλλους ιστότοπους που μπορούν να προσπελαστούν από αυτόν τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των συνδέσμων σε online καζίνο.
 • Για τους σκοπούς των εφαρμόσιμων Νόμων Προστασίας Δεδομένων, ο «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» είμαστε Εμείς. Αυτό σημαίνει ότι Εμείς προσδιορίζουμε τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

5.2. Συλλογή δεδομένων

 • Ενδέχεται να συλλέγουμε τα παρακάτω Δεδομένα που συμπεριλαμβάνουν προσωπικά Δεδομένα από τους Χρήστες μας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου:

  • Πληροφορίες επικοινωνίας όπως π.χ. διευθύνσεις email
  • Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα, όπως π.χ. διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης Ιστού και λειτουργικό σύστημα

5.3. Τρόπος συλλογής δεδομένων

 • Συλλέγουμε δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Δεδομένα που παρέχονται σε Εμάς από τους Χρήστες
  • Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

5.3.1. Δεδομένα που παρέχονται σε Εμάς από τους Χρήστες

 • Συλλέγουμε Δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα:

  • Όταν οι Χρήστες επικοινωνούν μαζί μας μέσω του Ιστότοπου μέσω email ή άλλου τρόπου
  • Όταν οι Χρήστες υποβάλλουν παράπονα για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών Μας (ωστόσο, οι Χρήστες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν παράπονο ούτε να συμπεριλάβουν μια διεύθυνση email ή άλλα Δεδομένα)

5.3.2. Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

 • Κάποια Δεδομένα συλλέγονται αυτόματα όταν οι Χρήστες επισκέπτονται τον Ιστότοπο, για παράδειγμα:

  • Συλλέγουμε αυτόματα κάποιες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη Σας στον Ιστότοπο, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία, τις ώρες και τη συχνότητα των επισκέψεών Σας και του τρόπου με τον οποίον αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο του Ιστότοπου. Οι πληροφορίες αυτές Μας βοηθούν να πραγματοποιούμε βελτιώσεις στο περιεχόμενο και στις λειτουργίες του Ιστότοπου.
  • Συλλέγουμε τα Δεδομένα Σας αυτόματα μέσω cookies, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 5.10.

5.4. Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα

 • Χρησιμοποιούμε τα παραπάνω Δεδομένα περιστασιακά για να παρέχουμε στους Χρήστες την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση του Ιστότοπου. Πιο συγκεκριμένα, τα Δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από Εμάς για τους ακόλουθους λόγους σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου:

  • βελτίωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας
  • άλλους σκοπούς για τους οποίους τα Δεδομένα έχουν δοθεί σε Εμάς από τον Χρήστη
 • Μπορεί να χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας για τον παραπάνω σκοπό, αν το θεωρήσουμε απαραίτητο για τα θεμιτά συμφέροντά Μας. Αν δεν συμφωνείτε, έχετε το δικαίωμα να προβάλετε αντιρρήσεις υπό συγκεκριμένες συνθήκες (δείτε την ενότητα 5.7).
 • Δεν κοινοποιούμε, δεν μισθώνουμε και δεν πωλούμε τα δεδομένα των Χρηστών Μας σε άλλα άτομα ή εταιρείες.

5.5. Διατήρηση της ασφάλειας των Δεδομένων

 • Χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύουμε τα Δεδομένα Σας.

  • Αποθηκεύουμε τα Δεδομένα Σας σε ασφαλείς εξυπηρετητές
  • Μόνο ο διαχειριστής του Ιστότοπου μπορεί να προσπελάσει τα Δεδομένα
 • Τα μέτρα προστασίας των Δεδομένων Σας περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παραβίασης δεδομένων. Αν υποψιάζεστε οποιαδήποτε κατάχρηση, απώλεια η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα Δεδομένα Σας, ενημερώστε μας επικοινωνώντας στη διεύθυνση: security@casino.guru.

5.6. Διατήρηση δεδομένων

 • Εκτός αν απαιτείται ή αν επιτρέπεται από τον νόμο μια μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης, θα διατηρούμε τα Δεδομένα σας στον εξυπηρετητή μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου ή μέχρι να μας στείλετε αίτημα για τη διαγραφή των Δεδομένων σας.

5.7. Τα δικαιώματά σας

 • Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα Δεδομένα σας:

  • Δικαίωμα πρόσβασης - το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή ένα αντίγραφο των δεδομένων που διατηρούμε για Εσάς ή το δικαίωμα να Μας ζητήσετε να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε ή να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Σε περιπτώσεις που μας το επιτρέπει ο νόμος, ενδέχεται να αρνηθούμε το αίτημά Σας. Αν αρνηθούμε το αίτημά Σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.
  • Δικαίωμα διόρθωσης - το δικαίωμα να διορθώσετε τα Δεδομένα Σας αν είναι ανακριβή
  • Δικαίωμα διαγραφής - το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή αφαίρεση των Δεδομένων Σας από τα συστήματά Μας
  • Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης των Δεδομένων σας - το δικαίωμα να Μας αποκλείσετε από τη χρήση των Δεδομένων Σας ή να περιορίσετε τους τρόπους με τους οποίους τα χρησιμοποιούμε
  • Δικαίωμα φορητότητας Δεδομένων - το δικαίωμα να ζητήσετε να μετακινήσουμε, να αντιγράψουμε ή να μεταφέρουμε τα Δεδομένα Σας
  • Δικαίωμα αντίρρησης - το δικαίωμα να προβάλετε αντιρρήσεις σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Σας
 • Για οποιαδήποτε ερώτηση ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά Σας που περιγράφονται παραπάνω ή για να αποσύρετε τη συναίνεσή Σας για την επεξεργασία των Δεδομένων Σας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: privacy@casino.guru.
 • Αν δεν έχετε μείνει ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έχουμε χειριστεί ένα παράπονο που κάνατε σε σχέση με τον τρόπο επεξεργασίας των Δεδομένων σας, μπορείτε να προωθήσετε το παράπονό σας στη σχετική αρχή προστασίας δεδομένων.
 • Η ακρίβεια των Δεδομένων που διατηρούμε για Εσάς είναι σημαντική. Ενημερώστε Μας σε περίπτωση που τα Δεδομένα Σας αλλάξουν κατά τη διάρκεια της περιόδου διατήρησής τους.

5.8. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

 • Ο Ιστότοπος παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Παρόλο που αξιολογούμε λεπτομερώς τους ιστότοπους τους οποίους παραθέτουμε στον Ιστότοπο μας, δεν έχουμε έλεγχο και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου δεν ισχύει για τη χρήση που κάνετε σε αυτούς τους ιστότοπους. Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε την πολιτική απορρήτου ή τις δηλώσεις άλλων ιστότοπων πριν από τη χρήση τους.

5.9. Αλλαγές στην επιχειρηματική ιδιοκτησία και στον έλεγχο

 • Ενδέχεται, περιστασιακά, να επεκτείνουμε ή να συρρικνώνουμε την επιχείρησή Μας και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την πώληση ή/και τη μεταφορά του ελέγχου όλου του Ιστότοπου ή κάποιου τμήματός του. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες θα μεταφέρονται, όπου σχετίζονται με κάποιο τμήμα της επιχείρησής Μας, και ο νέος κάτοχος ή ο νέος φορέας ελέγχου θα μπορεί, υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής απορρήτου, να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε εξαρχής.
 • Στην παραπάνω περίπτωση, θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα για τον σκοπό διασφάλισης του απορρήτου Σας.

5.10. Cookies

 • Ο Ιστότοπος μπορεί να τοποθετεί και να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα Cookies στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε τα Cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας Σας κατά τη χρήση του Ιστότοπου. Επιλέξαμε προσεκτικά αυτά τα Cookies και αναλάβαμε ενέργειες για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητο Σας προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.
 • Όλα τα Cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον τρέχοντα Ευρωπαϊκό Νόμο για τα Cookies.
 • Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείτε. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης διαδικτύου αποδέχονται τα Cookies, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
 • Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τα Cookies ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, μπορεί να χάσετε αποθηκευμένα δεδομένα που καθιστούν την πρόσβασή Σας στον Ιστότοπο πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική.
 • Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής για τα Cookies είναι διαθέσιμο εδώ.

5.11. Γενικά

 • Δεν μπορείτε να μεταφέρετε τα δικαιώματά Σας υπό την παρούσα Πολιτική απορρήτου σε κάποιο άλλο άτομο. Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δικαιώματά Μας υπό την παρούσα Πολιτική απορρήτου όπου θεωρούμε ευλόγως ότι τα δικαιώματά Σας δεν θα επηρεαστούν.
 • Αν κάποια δικαστική ή αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι μια διάταξη της παρούσας Πολιτικής απορρήτου (ή κάποιο τμήμα μιας διάταξης) είναι μη έγκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη, η συγκεκριμένη διάταξη ή το τμήμα της θα θεωρηθεί διαγραμμένη, στον βαθμό που απαιτείται, και η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας Πολιτικής απορρήτου δεν θα επηρεαστεί.

6. Τελικές διατάξεις

6.1. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της εκδοχής στα Αγγλικά και των άλλων εκδοχών σε άλλες γλώσσες, θα υπερισχύει η εκδοχή στα Αγγλικά.

6.2. Οι προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Τελευταία ενημέρωση 1 Φεβρουαρίου, 2021

flash-message-news
Νέα Casino Guru News – Ακολουθήστε καθημερινά νέα από τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών
Forum_alt
Συμμετέχετε στη συζήτηση στο φόρουμ μας και γνωρίστε παίκτες από όλον τον κόσμο
Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα – Καθημερινές δημοσιεύσεις, μπόνους χωρίς κατάθεση, νέοι κουλοχέρηδες, και πολλά ακόμη
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για μπόνους χωρίς κατάθεση, νέους κουλοχέρηδες και άλλα νέα